Công đoàn EVNCHP: Thăm hỏi và trao tiền ủng hộ cho gia đình Đoàn viên

   Chiều ngày 2 tháng 08 năm 2022, Đại diện Lãnh đạo Công ty: Ông Trương Công Giới -Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện miền Trung và Đại diện Công đoàn Công ty: ông Huỳnh Mai - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Tổ trưởng Tổ Công đoàn các phòng đã tổ chức thăm hỏi và trao tiền ủng hộ cho trường hợp gia đình anh Lê Văn Cấp - Chuyên viên phòng KH-VT có con mổ tim.

   Theo đó, Công đoàn EVNCHP đã trao số tiền là 42.000.000 đồng cho gia đình anh Lê Văn Cấp, đây là số tiền do Công đoàn và Người lao động trong toàn EVNCHP ủng hộ giúp đỡ.


   Bằng tinh thần tương thân tương ái, phong trào ủng hộ giúp đỡ CBCNV gặp khó khăn trong cuộc sống đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CBCNV, qua đó giúp đỡ đồng nghiệp giảm bớt một phần khó khăn vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đây cũng là hoạt động thể hiện rõ nét giá trị văn hóa, nhân văn của EVNCHP.

Phòng TC-NS