EVNCHP: Công bố quyết định về bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

EVNCHP: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chức danh Kế toán trưởng Công ty


Sáng ngày 01/08/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tổ chức Lễ công bố bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.Tại lễ công bố, ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc Công ty đã công bố quyết định bộ nhiệm cán bộ của ông Nguyễn Thế Nhật giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty với thời hạn với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/08/2022.

     

 

 

 

       Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Nhật đã cảm ơn s tin tưởng của HĐQT, Lãnh đo Công ty đã tin tưởng, giao giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực hết mình cùng tập thể CBCNV Công ty không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức Nhân sự