Chi bộ Văn phòng-Tổ chức Nhân sự tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 14/7/2022, Chi bộ Văn phòng -TCNS tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Huy- Phó Bí thư Đảng ủy Công và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.


Đại hội lần này là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 20 20 - 2022 và quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 202 2-2025 , đồng thời bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong  nhiệm kỳ 202 2 – 2025.

 


 

 

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đ ã khắc phục khó khăn, tổ chức hoàn thành các nhiệm được giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết, thông tin thông báo, c ác chủ trương chính sách của Đảng ủy các cấp. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ thường xuyên tu dưỡng đạo đức, giữ vững lập trường, kiên định niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện tốt điều lệ Đảng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, phát luật của Nhà nước và nội quy lao động cơ quan; tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết, nghe báo cáo… do Đảng ủy cấp trên tổ chức.


Đại hội đ ã được tổ chức trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành đầy đủ nội dung chương tr ình đ ã đề ra. Đại hội đ ã thảo luận, ghi nhận những thành tựu của Chi bộ trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao, đánh giá về hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 -2025. Đại hội đ ã thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đ ã thể hiện ý chí, quyết tâm của Chi bộ tiếp tục phát triển bền vững.

 

Phòng TC-NS