Tổng giám đốc và Ban điều hành kiểm tra nghiệm thu đường hầm khu vực hầm phụ 4, hầm ngang phân đoạn 4 và tặng quà cho CBNV NMTĐ A Lưới.

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2022 Ban điều hành đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu thi công đường hầm khu vưc hầm phụ 4 và hầm ngang phân đoạn 4. Đây là công việc quan trọng, xác nhận khối lượng thi công đã hoàn thành đầy đủ, đảm bảo chất lượng để chuẩn bị nạp nước đường hầm, tái khởi động lại 2 khối tổ máy sau tiểu tu tháng 7 năm 2022.

Công tác kiểm tra được tổ chức “cuốn chiếu” từ hầm phụ 4 về nhà máy.

Hình 1. Đoàn kiểm tra của Ban điều hành kiểm tra đoạn hầm không áo.


Khu vực hầm phụ 4 đã hoàn thành 2 nút bịt bổ sung và sơn dặm một số vị trí nhỏ, vệ sinh đạt yêu cầu.

Sau khi hoàn thành kiểm tra khu vực hầm phụ 4, đoàn tiếp tục triển khai kiểm tra hầm ngang phân đoạn 4, đây là khu vực thi công chính hàn tăng cường các tấm măng xông đường hầm lót thép phân đoạn 4 để tăng cường độ tin cậy, an toàn vận hành.

Công tác thi công của nhà thầu đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo khối lượng, chất lượng.

Hình 2. Khu vực “chạc 3” của hầm dẫn.

Hình 3. Kiểm tra chất lượng sơn các măng xông.

Hình 4. Tổng Giám đốc đang xem xét 1 điểm hàn ở đáy hầm.

Hình 5. Đoàn kiểm tra xem xét nhận định một điểm nghi ngờ.

Hình 6. Xem xét đoạn chân giếng đứng.


Quá trình kiểm tra đã phát hiện các điểm lỗi nhỏ, nhà thầu đã triển khai xử lý ngay các điểm lỗi.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn đánh giá: Khối lượng thi công đã hoàn thành đảm bảo khối lượng, chất lượng, đđiều kiện đưa vào vận hành.

       Sau khi hoàn thành việc kiểm tra đường hầm, Tổng Giám đốc đã thăm hỏi, động viên, biểu dương và tặng quà cho Ban điều hành và các CBNV đã tham gia quá trình thi công và tiểu tu 2 tổ máy.

Hình 7. Tổng giám đốc động viên , khen ngợi CBNV nhà máy.

Hình 8. Phó chánh văn phòng CT đọc quyết định thưởng của Công ty.

                           Hình 9. Tổng giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng CBNV nhà máy.

Sự quan tâm động viên của lãnh đạo Công ty kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với tập thể CBNV tham gia công tác bảo dưỡng, sửa chữa tháng 7 năm 2022 này, mang lại niềm vui, phấn khởi cho mọi người, giúp họ vượt qua mệt mỏi, tiếp tục hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

Với cố gắng, nỗ lực liên tục của tập thể lãnh đạo, CBNV công ty, công tác tiểu tu 2 tổ máy đã đi một “đoạn đường” khá dài và nay đang bước vào giai đoạn “ớc rút” để kịp đạt mục tiêu phát điện vào cuối tháng 7 này.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật