THỢ LẶN KIỂM TRA , VỆ SINH VỚT RÁC TẠI LƯỚI CHẮN RÁC CNN-NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN A LƯỚI.

 Căn cứ kế hoạch thực hiện hợp đồng số 30/2022/ TPV-XL, ngày 12/5/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) với Công ty TNHH MTV Khoa học và công nghệ Năng Lượng xanh, về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh, lặn kiểm tra, vớt rác Cửa nhận nước- Nhà máy thủy điện A Lưới. Từ ngày 16 đến ngày 17/7/2022 Công ty TNHH MTV Khoa học và công nghệ Năng Lượng Xanh, tiến hành lặn kiểm tra, vệ sịnh vớt rác tại lưới chắn rác Cửa nhận nước - Nhà máy thuỷ điện A lưới, theo đúng kế hoạch.

Hình ảnh thợ lặn kiểm tra, vệ sinh vớt rác tại lưới chắn rác Cửa nhận nước -Nhà máy thuỷ điện A Lưới.