Lãnh đạo CTCPTĐ Miền Trung kiểm tra tình hình thi công tăng cường đường hầm lót thép NMTĐ A Lưới

       Gói thầu hàn bổ sung tăng cường đường hầm lót thép NMTĐ A Lưới là một khối lượng quan trọng đảm bảo tăng độ tin cậy, an toàn vận hành cho nhà máy hiện nay và lâu dài trong tương lai; Vì vậy Lãnh đạo CTy và các phòng ban rất quan tâm đến tiến độ và chất lượng thi công của gói thầu này.
       Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công thực tế sáng 15/7/2022 tại NMTĐ A Lưới.

Hình 1. Đoàn kiểm tra tình hình thi công phân đoạn 4 tuyến hầm ngang.


                                                                                 Hình 2. Xem xét mối hàn cũ.

Hình 3. Kiểm tra tình trạng thép lót hầm.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã tổ chức họp giao ban công trường tại văn phòng Hồng Hạ với nhà thầu COMA EL và THT đđánh giá tiến độ, biện pháp thi công cần thực hiện ngay đđảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

Đoàn đã nghe giám sát kỹ thuật báo cáo tình hình tiến độ thi công, ý kiến giải thích của nhà thầu COMA EL và các ý kiến của lãnh đạo Nhà máy.

                 

Hình 4. Tổng giám đốc Trương Công Giới chủ trì cuộc họp.

Hình 5. Kỹ sư giám sát của NMTĐ A Lưới báo cáo.

ới sự chủ trì của Tổng giám đốc, cuộc họp đã phân tích, đánh giá rõ những yếu tố gây chậm tiến độ, những giải pháp hợp lý cần thực hiện đđảm bảo tiến độ, chất lượng thi công.

Ngay sau cuộc họp các nhà thầu, các bộ phận liên quan đã khẩn trương triển khai công việc để kịp thời đáp ứng tiến đđã đề ra.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.

Phòng kỹ thuật.