Công tác an toàn trong đợt tiểu tu tổ máy H1 NMTĐ A Lưới năm 2022

Ngày 6 tháng 7 năm 2022 công tác tiểu tu hai tổ máy H1, H2 năm 2022 bắt đầu. Năm 2022, ngoài lực lượng của PX sửa chữa, PX vận hành của Nhà máy, còn có lực lượng tăng cường từ các phòng ban của Công ty, NMĐMT Cư Jut, nhân công lao động phổ thông thuê ngoài, nhà thầu thí nghiệm, nhà thầu thi công đường hầm lót thép; Các tổ, nhóm này sẽ thi công, công tác tại nhiều khu vực khác nhau của Nhà máy, liên tục để đảm bảo tiến độ, do đó việc đảm bảo an toàn và kiểm soát cho các cá nhân, tổ, nhóm này là một vấn đề phức tạp và khó khăn.

        Đối với các đối tượng thuê ngoài bao gồm cả nhà thầu COMA, Phòng kỹ thuật Công ty đã tổ chức bồi huấn, yêu cầu nhà thầu phải tổ chức và thực hiện nghiêm các quy định an toàn đã ban hành theo luật và các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn theo kinh nghiệm thực tế thi công năm 2021 để phòng ngừa.

Hình 1. Bồi huấn cho lực lượng thi công – Nhà thầu COMA.

Với đặc thù của nhà máy thủy điện, trong quá trình tiểu tu, các lỗ thông tầng được mở để cẩu hạ VTTB phục vụ sửa chữa, thực hiện các quy định cảnh báo nguy hiểm là một trong những biện pháp an toàn phải thực hiện. PX vận hành đã triển khai thực hiện tốt công việc cảnh báo tại tất cả các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn “hố sâu nguy hiểm”.

Hình 2. Điều hành viên đang thiết lập rào chắn tạm thời cảnh báo hố sâu nguy hiểm.

Hình 3. Lập rào chắn tạm thời khu vực có hố sâu nguy hiểm.

Hình 4. Thiết lập rào chắn cứng và tạm thời cảnh báo tại lỗ thông tầng dùng để cẩu hạ thiết bị.

Hình 5. Thiết lập rào chắn cứng và tạm thời cảnh báo tại lỗ thông tầng dùng để cẩu hạ thiết bị.

Đối với công tác an toàn điện: Tất cả các bộ phận, đơn vị đều phải thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo phiếu đăng ký công tác; Các khu vực công tác đang cắt điện một phần được lập rào chắn, treo biển báo để cảnh báo cho đơn vị công tác rõ khu vực được phép làm việc thực tế.

Hình 6. Treo biển báo cảnh báo các cột thiết bị đang mang điện.

Hình 7. Các kỹ sư, công nhân sửa chữa sử dụng đầy đủ các trang bị, dây da an toàn khi làm việc trên cao tại trạm 220kVHình 8. Vệ sinh sứ 220kV máy biến áp T1.


Hình 9. Nhóm vệ sinh sứ 220kV máy biến áp T1.

Tất cả các đơn vị nội bộ hoặc bên ngoài vào làm việc, công tác,… đều tuân thủ các quy định về phiếu công tác, thao tác để bộ phận vận hành kiểm soát được số lượng người, phạm vi công tác, thời gian công tác. Các công tác đều được ca trực VH và PXSC giám sát, hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành an toàn, nhanh gọn, hiệu quả.


Hình 10. CT Thí nghiệm điện Miền Trung đang lấy mẫu dầu ổ hướng dưới máy phát H1.

Hình 11. CT Thí nghiệm điện Miền Trung đang thử nghiệm bộ đếm sét CS2T1ới sự giám sát của PXSC.

Đây là kết quả của quá trình học tập và trải nghiệm thực tế công tác nhiều năm của CBNV Nhà máy từ khi đưa NM vào VH đến nay !  Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là điều kiện cần thiết để hoàn thành công tác tiểu tu tổ máy H1,H2 năm 2022.