EVNCHP - TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM TRA CÔNG TÁC TIỂU TU, BẢO DƯỠNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Sáng ngày 8/7/2022. Ông Trương Công Giới - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đi kiểm tra tại hiện trường Công tác tiểu tu 2 tổ máy và Công tác kiểm tra bảo dưỡng đường hầm Nhà máy Thủy điện A Lưới.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Tổng giám đốc chủ trì cuộc họp giao ban công trường với các Bộ phận Công ty và các đơn vị thi công.

Đối với công tác tiểu tu 2 tổ máy do Nhà máy thủy điện A Lưới thực hiện theo đúng tiến độ.

Đối với Công tác kiểm tra bảo dưỡng đường hầm, bước đầu có kết quả tốt, trong quá trình tháo nước không có vấn đề gì bất thường.

Sau đây là hình ảnh kiểm tra hiện trường:VĂN PHÒNG CÔNG TY (P1)