Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các trạm đo quan trắc -Nhà máy thuỷ điện A Lưới

 Để có số liệu chính xác và liên tục trong công tác dự báo mưa, lũ và điều tiết hồ chứa – Nhà máy thuỷ điện A Lưới. Hàng tháng theo định kỳ Tổ công nghệ thông tin, P6 và Nhà máy thuỷ điện A Lưới đi kiểm tra và sửa chữa thay thế các thiết bị điện tử bị hư hỏng tại các trạm đo mưa và đo mực nước hồ tự động của  Nhà máy thuỷ điện A Lưới.

Hình ảnh kiểm tra, sửa chữa các trạm đo mưa và đo mực nước hồ tự động Nhà máy thuỷ điện A Lưới, ngày 23/6/2022.


P6.