Hoàn thành KH vận chuyển, sắp xếp,kiểm tra sàng lọc hồ sơ lưu trữ, lưu dữ liệu nõn khoan tại kho văn phòng Công ty.

       Theo kết luận giao ban tuần và kế hoạch đã duyệt . Văn phòng và phòng Kỹ thuật, phòng Quản lý xây dựng đã phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng kho lưu trữ của văn phòng công ty để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp kho phục vụ công việc; Đặc biệt, để lưu trữ các thông tin phòng khi cần thiết, nhóm công tác còn tổ chức chụp ảnh các khay nõn khoan cũ để lưu trữ giữ liệu trước khi hủy.

Hình 1. Chuyển các thùng tài liệu lưu trữ ra khỏi kho.


Hình 2. Các thùng tài liệu tại nơi tập trung tạm thời.

Hình 3. Kiểm tra sơ bộ tình trạng tài liệu sau nhiều năm lưu trữ.

Hình 4. Chuyển và sắp xếp các khay nõn khoan để chụp ảnh phục vụ lưu trữ (số hóa dữ liệu).

Nhà thầu phối hợp P4,P6 chuyển các khay nõn khoan ra vị trí chụp ảnh.

Hình 5. Chuyển các khay nõn khoan ra vị trí chụp ảnh lưu trữ trước khi chuyển lên xe thanh lý.

Hình 6. Vận chuyển các khay nõn khoan sau khi hoàn thành việc chụp ảnh lưu trữ.

Để kịp thời đáp ứng tiến độ công việc, công tác chụp ảnh lưu trữ, vận chuyển dọn kho đã được các bên liên quan tiến hành liên tục cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Với nỗ lực tích cực của  P1,P4,P6 và nhà thầu, công tác giải phóng kho và lưu trữ dữ liệu nõn khoan đã hoàn thành giữa tháng 6, đúng tiến độ, phục vụ công tác sàng lọc, lưu trữ hồ sơ các bước tiếp theo.

Người viết: Đỗ Việt Hùng

Phòng kỹ thuật