CỔ PHIẾU ĐIỆN, LÁ CHẮN PHÒNG THỦ VÀ TỎA SÁNG KHI THỊ TRƯỜNG BÁN THÁO

Như chúng tôi nhn đnh, điều kiện thủy văn trong các tháng đu năm 2022 thuận lợi với lưng mưa di dào đã giúp các nhà máy thủy đin tăng công sut phát và đt được kết quả rất tốt trong quý I/2022. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp thủy điện sẽợt. Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau mùa đại hội đồng cổ đông, nhà thu tư có thể kỳ vọng vào giá cổ phiếu của các doanh nhiệp thủy đin. Do đó Cổ phiếu ngành điện nói chung và thủy điện nói riêng sẽ là cổ phiếu phòng thủ tốt nhất khi thị trường biến động mạnh trong năm 2022.

Sở dĩ cổ phiếu ngành đin đưc đưa vào nhóm phòng thủ là bởi loại cổ phiếu thường mang lại cổ tức và thu nhập ổn định cho cổ đông, cũng như có dòng tiền kinh doanh khá ổn định, bất chấp tình hình biến động của thị trường chứng khoán.

Điu này đã được chứng minh trong tháng 5/2022 và tháng 6/2022 vừa qua, khi thị trường giảm sâu với gần như tất cả các nhóm ngành lớn đều bị bán mạnh, bán tháo. Giữa biển "đỏ", cổ phiếu điện toả sáng với sắc xanh hoặc tím khi được nhiều nhà đu tư chọn ví dụ như cổ phiếu REE, NT2, VSH, CHP, POW, PPC, …

Hùng (P2)