Một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mùa nắng nóng

Miền Trung – Tây Nguyên sắp vào cao điểm mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Trung khuyến nghị quý khách hàng một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.


P8 (sưu tầm) - Nguồn: https://cpc.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/54938