Kiểm định định kỳ công tơ đo đếm điện năng Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút

Ngày 10/6/2022, Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút - Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan gồm: Công ty Mua bán điện, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung tiến hành kiểm định định kỳ năm 2022 đối với công tơ đo đếm chính 131C NMĐMT Cư Jút. Đây là hạng mục công việc bắt buộc thực hiện theo quy định của Hợp đồng mua bán điện NMĐMT Cư Jút.

Kết quả kiểm định công tơ đo đếm chính 131C đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, đảm bảo điều kiện thực hiện chức năng ghi nhận sản lượng điện phục vụ thanh toán doanh thu bán điện cho Nhà máy.

Một số hình ảnh kiểm định định kỳ công tơ 131C NMĐMT Cư Jút.