Kiểm tra vận hành công trình thuỷ công - Nhà máy thuỷ điện A Lưới

 Để kiểm tra các hạng mục công trình thuỷ công và thiết bị cơ khí thuỷ công khu vực đập dâng đập tràn Nhà máy thuỷ điện A Lưới. Ngày 14/6/2022, Phòng Quản lý xây dựng chủ trì phối hợp với  Phòng Kỹ thuật, Nhà máy và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1), kiểm tra hiện trường đánh giá tình hình hoạt động của thiết bị và sự làm việc bình thường của kết cấu bê tông đập Nhà máy thuỷ điện A Lưới.

Hình ảnh đoàn công tác kiểm tra hiện trường