CÔNG TÁC THI CÔNG CÁC KHU NHÀ NGHỈ CA TẠI HỒNG HẠ- NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI

     CÔNG TÁC THI CÔNG XỬ LÝ CHỐNG THẤM DỘT CÁC KHU NHÀ NGHỈ CA TẠI HỒNG HẠ- NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI NĂM 2022

Căn cứ văn bản số 245/NMTĐAL ngày 25/11/2021 của P7 về việc: Kiểm tra đánh giá hiện trạng nhà ở khu C bị thấm tường và trần phòng ở của CBCNV tại Nhà máy thủy điện A Lưới.

Căn cứ biên bản làm việc ngày 17/02/2022 về việc: Kiểm tra hiện trạng các khu nhà ở tại nhà máy thủy điện A Lưới

Căn cứ Quyết định số 306-1 ngày 02/3/2022 :phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xử lý chống thấm dột các khu nhà nghỉ giữa ca tại Hồng Hạ, nhà máy thủy điện A Lưới.

Căn cứ hợp đồng số 24/2022/XL-AL ngày 16/5/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) và Công ty TNHH xây lắp Thuận Phước về việc: Xử lý chống thấm dột các khu nhà nghỉ giữa ca tại Hồng Hạ, nhà máy thủy điện A Lưới.

Công tác triển khai thi công bắt đầu thực hiện từ ngày 20/5/200 tiến độ thi công được thực hiện 35 ngày. Đến nay ngày 14/6/2022 Nhà thầu đã thực hiện 90% khối lượng của gói thầu dù thời tiết buổi chiều hay có mưa giông có lốc sét gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Kỹ sư giám sát đã phối hợp với Nhà thầu thi công đúng tiến độ đã được EVNCHP chấp thuận và giám sát theo đúng quy trình, quy định và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt./. Hình ảnh: Thi công sơn tường khu nhà căn tin

 

                                                                       Tác giả: Huỳnh Đình Dũng - P6