Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng dẫn tại văn bản số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi đoàn thanh niên đã chủ động tổ chức tuyên truyền các nội dung ý nghĩa của chương trình đến toàn thể CBCNV Công ty nhằm lan tỏa và nâng cao nhận thức về bảo vệ đại dương, bảo vệ biển đảo của Quê hương. 

Việc tuyên truyền lần này được thực hiện đồng bộ tại cả 3 khu vực là Văn phòng Công ty, Nhà máy điện mặt trời Cư Jút (Đắk Nông) và Nhà máy thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Người viết: Lê Quang Tuấn - Phòng KH-VT