Những điểm mới của quy định về khai thuế thông tư 80/2021/TT-BTC 2022

Kể từ ngày 01/01/2022, thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn các vấn đề về quản lý thuế đã được đề cập trong nghị định 126/2020/NĐ-CP  chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, thông tư này có nhiều điểm mới về kê khai thuế, quyết toán và quản lý thuế, các kế toán viên cần nắm bắt nhanh chóng để thực hiện đúng quy định mới của pháp luật.

Vậy những điểm mới của thông tư 80/2021 này là gì? Xin được tổng hợp lại các điểm cần lưu tâm như sau:

khai thue thong tu 80 2Khai thuế thông tư 80 năm 2022 - Tóm tắt các điểm mới cần lưu ý tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Nội dung chính của thông tư 80/2021/TT-BTC:

Thông tư 80/2021/TT-BTC có cấu trúc gồm 12 chương, 89 điều và 2 phụ lục đi kèm

Thông tư 80 có các nội dung chính như sau:

 • Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và các vấn đề liên quan; tỷ giá quy đổi;
 • Kê khai và phân bổ nghĩa vụ thuế;
 • Mẫu tờ khai thuế;
 • Quy trình, thủ tục chậm nộp thuế; gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế;
 • Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế;
 • Thủ tục, quy trình miễn giảm thuế;
 • Hồ sơ xoá các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;
 • Vấn đề quản lý thông tin người nộp thuế;
 • Quy trình & hồ sơ kiểm tra thuế;
 • Thuế và những vấn đề liên quan đối với các DN thương mại điện tử và kinh doanh số
 • Thuế và những vấn đề liên quan với các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Tổng hợp những điểm mới về khai thuế thông tư 80/2021/TT-BTC

Khai lệ phí môn bài theo Thông tư 80/2021

Kể từ năm 2022, việc kê khai thuế môn bài của DN, hộ, cá nhân kinh doanh theo thông tư 80 đã có nhiều điểm mới.

DN thuộc một trong những trường hợp sau phải lập hồ sơ lệ phí môn bài và lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2022, cụ thể:

 • DN mới thành lập trong năm 2021
 • DN mở thêm đơn bị/chi nhánh kinh doanh
 • DN mới hoạt động SXKD trong năm 2021, chưa từng lập tờ khai lệ phí môn bài.

Những Doanh nghiệp không thuộc 1 trong 3 trường hợp đã nêu thì chỉ cần nộp lệ phí môn bài, không cần nộp tờ khai thuế môn bài.

Theo đó, mẫu tờ khai thuế môn bài là 01/LPMB.

Tải mẫu 01/LPMB tại đây.

HKD, cá nhân KD sẽ không phải nộp tờ khai thuế môn bài và chỉ cần nộp số thuế môn bài mà cơ quan thuế thông báo.

mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo TT80Theo thông tư 80/2021, mẫu tờ khai thuế môn bài là 01/LPMB

Khai thuế theo thông tư 80, phân bổ thuế với các DN có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh khác

Theo thông tư 80, DN có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại nhiều tỉnh, hạch toán tập trung ở trụ sở chính thì cần thực hiện khai thuế tại cơ quan thuế nơi có trụ sở chính của DN và phân bổ thuế cần nộp cho các tỉnh có chi nhánh của DN.

Khai thuế theo thông tư 80 và phân bổ thuế GTGT

Theo thông tư 80, từ năm 2022, thủ tục khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh sẽ không còn nữa.

DN có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh thì chỉ cần khai thuế, nộp thuế cho cơ quan thuế tại nơi có trụ sở chính; đồng thời phân bố số thuế cần nộp ở mỗi địa phương có hoạt động kinh doanh sản xuất.

Đối với hoạt động xây dựng, chuyển nhượng BĐS, DN cần nộp thuế VAT vãng lai 2% trên giá trị công trình thì theo thông tư 80, DN chỉ cần phân bổ 1% thuế VAT theo địa phương có công trình xây dựng.

Khai thuế thông tư 80 và phân bổ thuế TNDN

 • Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán: thuế TNDN được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu phát sinh trong kỳ;
 • Hoạt động chuyển nhượng BĐS: số thuế phân bổ = doanh thu * tỷ lệ 1%.
 • Nếu chi nhánh phụ thuộc là một cơ sở sản xuất hay nhà máy thuỷ điện nằm trên nhiều tỉnh thì Thuế TNDN được chia theo tỷ lệ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ.

Khai thuế thông tư 80 và phân bổ thuế TNCN

Căn cứ số thuế đã khấu trừ của cá nhân làm việc tại từng tỉnh, DN sẽ phân bổ số thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. NLĐ làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN được khấu trừ cho tỉnh đó.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo thông tư 80

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo lao lý tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo pháp luật tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Lưu ý: Nếu thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo Luật Dân sự.

Biểu mẫu tờ khai thuế theo Thông tư 80

Hàng loạt các mẫu biểu hồ sơ khai thuế thông tư 80 đã được làm cập nhật, với các điểm chung như sau:

 • Loại bỏ các thông tin: địa chỉ NNT; số tài khoản tại Ngân hàng/KBNN tại các tờ khai thuế; Tên & mã số thuế của đại lý thuế” trên các bảng kê.
 • Bổ sung các chỉ tiêu: địa điểm SXKD, nơi khai thác, có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN tại các tỉnh khác với tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính.
 • Tại bảng kê bổ sung những chỉ tiêu: địa điểm sản xuất kinh doanh khác trụ sở chính, mã số địa điểm kinh doanh.

Mẫu biểu hồ sơ khai thuế theo kỳ tính thuế được bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu như sau:

 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu 01-1/KHBS: 01-1.KHBS_
 • Tờ khai thuế TTĐB cho ngành sản xuất, pha chế xăng sinh học – Mẫu 02/TTĐB: 02-TTĐB
 • Phụ lục bảng phân bổ số thuế TNDN đối với hoạt động mua bán BĐS – Mẫu 03-8A/TNDN: TNDN-03-8A-TNDN