EVNCHP: Tham gia khóa tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đối thoại, thương lượng về lương, thưởng và chế độ phúc lợi tại Doanh nghiệp

     Ngày 17, 18 tháng 05 năm 2022, ti Đà Nẵng, được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung đã tham gia Hội nghị tập huấn: Nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể về lương, thưởng và chế độ phúc lợi tại doanh nghiệp do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  tổ chức nhằm cập nhật chính sách mới về tiền lương và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện đối thoại, thương lượng về lương, thưởng và các chế độ phúc lợi trong doanh nghiệp theo quy định mới của Bộ luật lao động 2019.

 

Nội dung khóa học đã giúp các đơn vị tham gia cập nhật quy định , kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể về lương, thưởng và chế độ phúc lợi Công ty , thực hiện việc đối thoại tại Công ty đúng theo yêu cầu Bộ luật Lao động năm 2019 đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sử dụng lao động và người lao động.

Phòng TC-NS