NM Thủy điện A Lưới triển khai công tác đại tu phần cơ khí van cung số 1 đập tràn NMTĐ A Lưới năm 2022.

Theo quy định về chu kỳ bảo dưỡng sửa chữa của Bộ Công thương, EVN và kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa năm 2022 đã được tổng GĐ công ty phê duyệt; Phân xưởng sửa chữa đã triển khai công tác bảo dưỡng các thiết bị và đại tu phần cơ khí van cung số 1 trong tháng 5 / 2022, đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch.

Hình 1. Kiểm tra động cơ bơm dầu van cung số 1.

Hình 2. Sơn bảo dưỡng bơm dầu lưu động dự phòng.

Hình 3. Sơn bảo dưỡng bơm dầu lưu động dự phòng.


                                                                                    Hình 4. Vận hành thử chốt cửa van.


                                            Hình 5. Kiểm tra tình trạng bên ngoài gối xoay van cung số 1.

Hình 6. Tổ cơ khí PXSC kiểm tra tình trạng gối xoay.

Hình 7. Thay ống dẫn mềm của HT dầu điều khiển van cung số 1.

Đồng thời với công tác đại tu van cung số 1, các thiết bị khác cũng được triển khai, kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh đđảm bảo khả năng vận hành tốt khi cần.

Hình 8. Kiểm tra , điều chỉnh phần điều khiển cầu trục đập tràn.

                                                             Hình 10. Vận hành thử cầu trục: Di chuyển.

Hình 11. Kiểm tra độ lệch ray cầu trục.

Hình 12. Kiểm tra độ thẳng đứng chân cầu trục khi vận hành.

Hình 13.Kiểm tra hành lang trên.

                                          Hình 14. Kiểm tra hệ thống bơm nước rò thân đập.

Sau 10 năm làm công tác bảo dưỡng, sửa chữa, PX sửa chữa của NMTĐ A Lưới đã thành thục công việc, hoàn thành nhanh chóng các hạng mục duy tu bảo dưỡng theo quy định, đúng tiến độ.


Bộ phận: Phòng kỹ thuật.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.