Giữa tháng 5 năm 2022 NMTĐ A Lưới vận hành hết công suất.

Tháng 5 năm 2022, đầu hè nguồn nước về vẫn dồi dào, NMTĐ A Lưới “tranh thủ” chạy “hết ga, hết số” để sản xuất, cung cấp nguồn điện lên lưới điện quốc gia góp phần phục vụ sinh hoạt, sản xuất ,… của đất nước đang phục hồi sau dịch COVID. Tích cực , khẩn trương thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022.


                


                                                                Hình 1. Kênh xả NMTĐ A Lưới.


Hình 2. Hai tổ máy đang vận hành hết công suất.

Hình 3. Gian máy phát NMTĐ A Lưới đang vận hành.

Hình 4. Cửa xả hạ lưu nhà máy đang vận hành.

                                                            Hình 5. Phòng vận hành trung tâm.

                            


                                                    Hình 6. Đập tràn NMTĐ A Lưới tháng 5.

Với điều kiện thủy văn thuận lợi đầu năm 2022, NMTĐ A Lưới đã đạt được sản lượng phát điện và doanh thu kỷ lục trong 10 năm vận hành từ trước đến nay! Với nỗ lực của toàn thể các phòng ban, CBNV Công ty, sản lượng và doanh thu cao là kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được trong năm 2022 này !.

Bộ phận: Phòng kỹ thuật.

Người viết: Đỗ Việt Hùng.