Chi đoàn thanh niên Công ty tổ chức thành công Đại hội đoàn viên nhiệm kỳ 2022-2024

Chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước (30/4-01/05), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và kỷ niệm 10 năm phát điện Nhà máy thủy điện A Lưới (20/05/2012-20/05/2022). Thực hiện hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024. Ngày 12/05/2022, Chi đoàn thanh niên Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau hơn 3 giờ làm việc Đại hội đã thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua: Nghị quyết đại hội, Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2022-2024, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên, Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024,...

Tại Đại hội, Chi đoàn cũng đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và 2021 cùng với cờ thi đua của Đoàn cấp trên trao tặng.

Ngoài ra, Chi đoàn cũng đã tiến hành Lễ trưởng thành Đoàn cho 7 đoàn viên của Chi đoàn.

Với những kết quả đạt được, Đại hội Chi đoàn tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước để thực hiện thắng lợi các hoạt động thanh niên trong nhiệm kỳ 2022-2024.

Người viết: Lê Quang Tuấn - Phòng KH-VT