Nhà máy thủy điện A Lưới- kỉ niệm 10 năm vận hành phát điện và tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Sau 05 năm xây dựng, tổ máy số 1 của Nhà máy thủy đin A Lưi đã hoàn thành chạy thử 72h và chính thức phát đin Thương mại vào ngày 20/5/2012 và tổ máy 2 chính thức phát đin thương mại vào ngày 12/6/2012.

Kể từ khi phát đin thương mại vào ngày 20/5/2012 đến nay-sau 10 năm phát điện, Nhà máy thủy đin A Lưi đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 5 tỷ kWh điện với doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng và nộp ngân sách cho nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng. Nhà máy thủy đin A Lưi đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt điện tại miền Trung của hệ thống điện quốc gia cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên, cảớc nói chung.


 

Là đơn vị quản lý, vận hành, khai thác Nhà máy thủy điện A Lưới, EVNCHP tham gia thị trưng phát điện cạnh tranh (cấp độ 1 của Thị trưng điện cạnh tranh), ngay từ những ngày đầu vận hành thị trường. Sau 10 năm tham gia th trưng phát điện cạnh tranh, doanh thu từ thị trưng luôn cao hơn mức doanh thu theo giá hợp đồng.

Đu năm 2019 d án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đk Nông đưc EVNCHP đu tư cũng đã chính thức hòa lưi điện Quốc gia. Cả hai dự án của công ty đã phát huy hiệu quả cao không chỉ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định, tạo vị thế và uy tín cho đơn vị trên thị trường tài chính và niềm tin của các cổ đông mà còn góp phần vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Xác định, tình hình biến đổi khí hậu nên tình trạng hạn hán, lũ lụt xảy ra bất thưng, trong khi đó nhà nước sẽ ngày càng siết chặt cơ chế quản lý thị trường phát điện cạnh tranh. Do vậy thời gian tới EVNCHP xác định tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua công tác dự báo thị trường và làm tốt công tác chào giá cũng như không ngng đu tư, đổi mới công nghệ thông tin, năng lực quản trị doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tối ưu hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường.

Người viết: Đặng Song Hạ Uyên-Phòng KH-VT