Kiểm tra định kỳ đánh giá thiết bị cửa van cung, kết cấu bê tông đập Nhà máy thủy điện A Lưới

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ CỬAVAN CUNG,

 KẾT CẤU BÊ TÔNG ĐẬP THUỶ ĐIỆN A LƯỚI.

Thực hiện các qui trình bảo dưỡng bảo trì định kỳ thiết bị cơ khí thuỷ công, vận hành công trình thuỷ công để đánh giá và xử lý (nếu có) các hạng mục công trình đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2022 tại đập nhà máy thuỷ điện A Lưới.

Ngày 22/4/2022, Phòng Quản lý xây dựng chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật và Nhà máy thuỷ điện A Lưới, đã tiến hành các bước kiểm tra theo phương án được duyệt (hạ van sửa chữa, nâng các van cung đo đạt chu trình vận hành các cửa van cung, đo số liệu quan trắc đập…)

Kết quả kiểm tra sau thời gian thực hiện: Đánh giá các thiết bị cơ khí thuỷ công và công trình thuỷ công đập thuỷ điện A Lưới vận hành bình thường. Các số liệu đo đạc đã ghi nhận chi tiết để lập kế hoạch cho công tác bảo trì thời gian đến theo qui trình.

Hình ảnh: Kiểm tra công tác an toàn trước khi thực hiện công việc.

                 Hình ảnh  Cầu trục Chân lắp đặt van sửa chữa

 

hình ảnh đo các thông số quan trắc