HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN ĐIỆN ĐỊNH KỲ NĂM 2022 TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

Thực hiện theo nội dung kế hoạch công tác đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ và ATĐ định kỳ năm 2022. Từ ngày 26/04/2022 đến ngày 27/04/2022. Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Kiểm Đnh và Đào To An Toàn Lao Động Miền Trung, đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao đng và an toàn đin định kỳ năm 2022 cho CBCNV Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác huấn luyện ATVSLĐ và ATĐ. Toàn thể CBCNV Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã tham gia khóa huấn luyện đy đủ và nghiêm túc. Kết quả, tất cả CBCNV tham gia huấn luyện và làm bài kiểm tra sát hạch đu đạt yêu cầu.

Qua đợt huấn luyện, sát hạch lần này. CBCNV Nhà máy đã được trang bị, bổ sung các kiến thức về an toàn điện, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ hằng năm đi vào nề nếp, từng bước xây dựng cho CBNV kỹ năng làm việc an toàn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra của Nhà máy, của Công ty.


            Hình ảnh: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao đng và an toàn điện định kỳ năm 2022 tại NM ĐMTCJ