THỦY ĐIỆN TĂNG TRƯỞNG MẠNH DOANH THU LỢI NHUẬN TRONG QUÝ 1 NĂM 2022

Nền kinh tế dần mở cửa trở lại kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, điều kiện thủy văn thuận lợi các doanh nghiệp thủy điện đã có quý I năm 2022 tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận.

Tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (mã CHP), doanh thu thuần đạt gần 209 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 113,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp gần 26 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí CHP lãi sau thuế 78 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 63 t đồng.

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cũng là câu chuyện ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp khác như:

- Thủy điện Miền Nam (mã SHP):  doanh thu thuần trong quý đạt hơn 138 tỷ đồng, gấp đôi so với doanh thu 69 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái. Bên cạnh đó chi phí vốn giảm thấp, giá bán điện tăng, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 76 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Trong quý chi phí tài chính giảm được 4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Kết quả, quý 1/2022 SHP ghi nhận lãi sau thuế 61,4 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ hơn 4 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2021

-Thủy điện Thác Mơ (mã TMP): doanh thu thuần trong quý đạt 236 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 33,2% nên dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 163 tỷ đồng, tăng gần 70% so với quý 1/2021. Trừ các chi phí khác, quý 1 Thủy điện Thác Mơ báo lãi sau thuế hơn 122 tỷ đồng, tăng trưởng 77,6% so với số lãi gần 69 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2021.

-Thủy điện Sông Ba (mã SBA): doanh thu thuần trong quý 1/2022 đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng 29% so với quý 1 năm 2021, lợi nhuận sau thuế gần 49 tỷ đồng tăng 56.5% với với quý 1/2021.

-Thủy điện Cần Đơn (mã SJD): doanh thu thuần trong quý 1/2022 đạt hơn 78.8 tỷ đồng, tăng 57% so với quý 1 năm 2021, lợi nhuận sau thuế hơn 29 tỷ đồng tăng 106% với với quý 1/2021.

Điều kiện thủy văn trong 03 tháng đầu năm 2022 thuận lợi với lượng mưa dồi dào đã giúp các nhà máy tăng công suất phát và đạt được kết quả như trên thì kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp thủy điện dự kiến sẽ vượt. Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau mùa đại hội đồng cổ đông, nhà thầu tư có thể kỳ vọng vào giá cổ phiếu của các doanh nhiệp thủy điện.

Hùng (P2)