EVNCHP: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tham dư Hội thảo Tư vấn , đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

title

Ngày 15/04/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung  đã tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động và Thương binh xã hội tổ chức tại Đà Nẵng nhằm tháo gỡ những vướng mắt khó khăn, nâng cao kiến thức cho người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội .
Tại buổi hội thảo, đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục việc làm đã trình bày, làm rõ các  nội dung của quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 và những lưu ý trong quá trình thực hiện. 


        P. Tổ chức -Nhân sự