EVNCHP: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giai đoạn hậu Covid -19.

title

Ngày 02/04/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung  đã tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giai đoạn hậu Covid-19 do Ban Quản lý Khu công nghệ cao  và các khu công nghiệp Đà Nẵng kết hợp với Bệnh viện 199 tổ chức tại Hội trường Bệnh viện 199 - Bộ công an.Tại Hội thảo, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã phổ biến, hướng dẫn  một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hậu Covid -19.


Đặc biệt tham gia Hội thảo, đại biểu các đơn vị còn được các chuyên gia, bác sĩ điều trị Covid-19 phổ biến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các di chứng hậu Covid ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và được trực tiếp tham khám, tư vấn sức khỏe.

Đây là hoạt động hữu ích nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh và nắm rõ hơn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ợt qua khó khăn trong giai đoạn  hậu Covid -19.

 

P. Tổ chức -Nhân sự.