CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG DUY TRÌ TỐT CÔNG TÁC PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

title

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều đa phương trong cớc, trong bối cảnh phải mở cửa nền kinh tế, kích cầu du lịch. Do vậy, đ đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trin khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhiều biện pháp phòng dịch đã được Công ty triển khai. Cụ thể: tổ chức test nhanh COVID-19 cho ngưi lao động quay lại làm việc sau mỗi kỳ nghỉ hoặc khi có ca F0 trong Công ty, có phương án bố trí thay thế trong ca trực nếu có F0. Chủ đng các phương án phòng chống dịch, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế cũng như chính quyn đa phương để chủ động xử lý tình huống mỗi khi có ca mắc mới. Tiếp tục giám sát việc thực hiện 5K tại công ty cũng như hai nhà máy. Yêu cu ngưi lao động phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, không được chủ quan, lơ là. Đồng thời lập danh sách, sống lao đng đ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại gửi về Trung tâm Y tế quận, huyện thành phố nơi trụ sở Công ty, Nhà máy đóng trên đa bàn để phối hợp triển khai tiêm chủng khi có đợt tiêm chủng bổ sung. Đến nay hầu hết CBCNV thuộc Công ty bao gồm cả nhân viên lao động thời vụ đã tiêm mũi 3 vắc xin.

Công tác tổng hợp các số liệu liên quan đến F0 và F1 được thực hiện đy đ và có báo cáo thưng xuyên đến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 của công ty.

Thu Sương (P1)