Hoàn thành khối lượng trung tu, bảo dưỡng TB phần trạm 110kV năm 2022.

title

       

Khối lượng bảo dưỡng kiểm tra trạm nâng 110kV là một phần quan trọng trong kế hoạch trung tu Nhà máy điện mặt trời Cư Jut năm 2022.

        Để tiết kiệm thời gian, giải quyết nhanh gọn khối lượng công việc, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng ngay khi màn đêm buông xuống, người, vật tư, thiết bị đã tập kết sẵn sàng, sau khi được phép công tác sẽ triển khai ngay.

Hình 1. Trạm nâng 110kV của NMĐMT Cư Jut.


                                                                            Hình 2. Tập kết VTTB chuẩn bị triển khai công việc.

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng tập trung vào các thiết bị điện chính theo kế hoạch từng ngày đã đăng ký.

Hình 3. Tháo đấu nối máy biến áp để bảo dưỡng và thí nghiệm.

Hình 4. Nhóm bảo dưỡng Dao cách ly và máy biến dòng điện đang vệ sinh thiết bị.

Hình 5. Bảo dưỡng thanh cái cứng 110 kV của trạm.

         Đối với những thiết bị cần kiểm tra ở độ cao lớn, cần nối đất an toàn như nhánh rẽ hai xuất tuyến đường dây 110kV 171 và 172, NM đã hợp đồng xe nâng để thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Hình 6. Xe nâng đưa CBNV nối đất an toàn đường dây trước khi làm việc.

Hình 7. Kiểm tra các mối nối lèo đường dây.


          Song song với hoạt động bảo dưỡng thiết bị, công tác Thí nghiệm kiểm tra thiết bị do PXSC NMTĐ A Lưới cũng được thực hiện song song để hoàn thành dứt điểm khối lượng / hạng mục trung tu từng cụm thiết bị

           Đo điện trở một chiều cuộn dây máy biến áp T1 110/22 kV 63 MVA là một hạng mục thí nghiệm quan trọng trong khối lượng tự thực hiện, do PX sửa chữa NMTĐ A Lưới thực hiện.

Hình 8. Đo điện trở một chiều cuộn dây MBA 110/22 kV T1.

Hình 9. Kẹp dây đo phục vụ đo điện trở tiếp xúc Dao cách ly 110kV.

Hình 10. Đo điện trở tiếp xúc phần dẫn dòng chính của dao cách ly.

Hình 11. Đo điện trở tiếp xúc máy cắt 110 kV.


         Đặc biệt đây là lần đầu tiên CBNV PX sửa chữa tiến hành thí nghiệm các thiết bị trung thế 22kV, nhờ chuẩn bị tốt, công tác thí nghiệm đã được tiến hành nhanh, gọn đảm bảo an toàn.

Hình 12. Thử nghiệm cao thế xoay chiều máy cắt 22 kV.

Hình 13. Đo điện trwor cách điện máy cắt sau khi thử cao thế

                                                                 Hình 14. Kiểm tra, thí nghiệm TU 4T1.

          Sau tuần đầu tiên, toàn bộ các thiết bị chính phần trạm nâng 110 kV của NMĐMT Cư Jut đã được Tổ tự thực hiện bảo dưỡng, thí nghiệm đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Dự kiến tuần kế tiếp, Tổ sẽ triển khai bảo dưỡng, thí nghiệm khối lượng còn lại phần Nhà máy.

           Người viết: Đỗ Việt Hùng

            Phòng kỹ thuật.