Hoàn thành tổ chức thi nâng bậc 2 cho trưởng ca và điều hành viên NM điện mặt trời Cư Jut tháng 3 năm 2022.

title

Trên cơ sđề xuất của NM điện mặt trời Cư Jut đã được Tổng GĐ phê duyệt; Từ ngày 22/3/2022  đến 25/3/2022 Phòng kỹ thuật (P4) phối hợp với Phòng Tổ chức nhân sự (P3) và NMTĐ A Lưới (P7), NM điện mặt trời Cư Jut (P8) đã phối hợp tổ chức thi nâng bậc 2 cho 1 kỹ sư trưởng ca và 2 điều hành viên của P8:

Đợt thi kéo dài 3 ngày, ngày 22: Thi an toàn điện và thi viết, ngày 23: Thi vấn đáp trực tiếp và ngày 24/3: Thi thực hành.

Nhờ chuẩn bị và phối hợp tốt, các thí sinh và các phòng liên quan đã hoàn thành đợt thi nhanh gọn, đúng quy định, đánh giá đúng khả năng thí sinh; Kết quả 03 thí sinh đều đạt yêu cầu.

Hình 1. Thí sinh đang trình bày trong phần thi vấn đáp trực tiếp.

Hình 2. Thí sinh, đang tìm dữ liệu để thuyết minh, giải trình.

Đợt thi cũng chỉ ra một số vẫn đề cần hoàn thiện đối với bộ đề thi, đáp án đã ban hành.

Ngay sau khi quá trình thi kết thúc, công tác tổng hợp, đánh giá kết quả các phần thi đã được tổng hợp, đánh giá và đưa ra trước hội đồng thi đđánh giá, cân nhắc trước khi kết luận.

Kết quả: Cả 03 thí sinh đều đạt yêu cầu, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng nghiên cứu, học tập,… của các thí sinh từ lúc đưa Nhà máy vào vận hành đến nay.

        Với kết quả này, nguồn nhân lực của P8 đã được nâng lên một bậc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành, sửa chữa phục vụ sản xuất của NMĐ mặt trời Cư Jut.