Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút hoàn thành công tác Trung tu hệ thống thiết bị nhà máy năm 2022

title

Trước tình hình dịch bệnh covid-19 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của EVNCHP. Công ty đã có chỉ đạo nhanh chóng thích ứng an toàn để tiếp tục hoạt động sản xuất trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Từ những ngày đầu tháng 3, Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút đã tổ chức công tác Trung tu Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút theo Phương án được duyệt tại Quyết định Số 266/QĐ-EVNCHP ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo nhà máy, sự cố gắng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của nhân viên nhà máy Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút cùng với sự hỗ trợ tích cực của Phòng Kỹ thuật và Phân xưỡng sửa chữa nhà máy Thủy điện A Lưới. Sau gần 2 tuần, Nhà máy đã hoàn thành các hạng mục trung tu thiết bị đảm bảo chất lượng, an toàn. Phần lớn các công việc đều thực hiện vào ban đêm nên không ảnh hưởng đến việc phát điện của Nhà máy.

                                                         Hình ảnh thực hiện công tác Trung tu các thiết bị Trạm 110kV

                                                        Hình ảnh thực hiện công tác thí nghiệm của Tổ tự thực hiện


                                                Đơn vị A Vương HPC thực hiện đo phóng điện cục bộ (PD) đối với cáp ngầm 22kV

Hình ảnh thực hiện công tác bảo dưỡng trạm inverter, tủ SCB


Hình ảnh thực hiện test sàng lọc covid 19 giữa đợt Trung tu

Kết thúc đợt Trung tu, Nhà máy và Phòng ban chức năng công ty đã tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được sau khi thực hiện công tác trung tu. Về chất lượng và khối lượng công việc, cơ bản các thiết bị nhà máy đã được thực hiện tốt công tác bảo dưỡng theo phương án được duyệt, các kết quả thí nghiệm đều trong phạm vi cho phép. Về công tác an toàn, CVCNV đã nghiêm túc chấp hành đúng nội quy, quy trình an toàn của Công ty, dù công tác thực hiện vào ban đêm nhưng toàn bộ cán bộ và nhân viên tham gia công tác trung tu vẫn đảm bảo an toàn về người và thiết bị. Về tiến độ thực hiện, Nhà máy đã hoàn thành vượt 02 ngày so với kế hoạch được duyệt.