BAN KIỂM SOÁT


 • Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt

  Trưởng ban Kiểm soát

  Trình độ chuyên môn

  Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cử nhân kế toán ứng dụng

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Chuyên viên tài chính - Công ty TNHH Năng lượng REE

 • Ông: Phạm Viết Thiên

  Thành viên Ban Kiểm Soát

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Cử nhân Kế toán

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Chuyên viên Ban Tổng hợp - Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Ông: Nguyễn Văn Danh

  Thành viên Ban Kiểm Soát.

  Trình độ chuyên môn

  Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế - Cử nhân kế toán

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng Công ty Điện lực miền Nam