BAN KIỂM SOÁT


 • Ông: Trịnh Quang Việt

  Trưởng Ban Kiểm Soát

  Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân kế toán

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Không

 • Ông: Phạm Viết Thiên

  Thành viên Ban Kiểm Soát

  Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Cử nhân kế toán

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Chuyên viên Ban Tổng hợp - Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt

  Thành viên Ban Kiểm Soát.

  Trình độ chuyên môn

  Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cử nhân kế toán ứng dụng

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Chuyên viên tài chính - Công ty TNHH Năng lượng REE

 • Ông: Nguyễn Đức An

  Thành viên Ban Kiểm Soát.

  Trình độ chuyên môn

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Chức vụ tại tổ chức khác:

  Phó Trưởng ban Viễn thông & CNTT - Tổng Công ty Điện lực miền Nam