Thursday, 23 March 2023 17:31

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 22/03/2023

2460190.00

Lũy kế tháng 03

38540890.00

Lũy kế năm 2023

184060920.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 22/03/2023

309573.00

Lũy kế tháng 03

6591966.00

Lũy kế năm 2023

18906888.00