Tuesday, 28 June 2022 06:17

NHÀ MÁY A LƯỚI

Ngày 27/06/2022

2653300.00

Lũy kế tháng 06

46016700.00

Lũy kế năm 2022

332139730.00

NHÀ MÁY CƯ JUT

Ngày 27/06/2022

251640.00

Lũy kế tháng 06

7292541.00

Lũy kế năm 2022

44834781.00