Thursday, 26 May 2022 08:39

NHÀ MÁY A LƯỚI

Ngày 25/05/2022

1131900.00

Lũy kế tháng 05

46524400.00

Lũy kế năm 2022

280927830.00

NHÀ MÁY CƯ JUT

Ngày 25/05/2022

206170.00

Lũy kế tháng 05

6221800.00

Lũy kế năm 2022

36460430.00