Wednesday, 01 February 2023 08:59

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 31/01/2023

3009830.00

Lũy kế tháng 01

90083920.00

Lũy kế năm 2023

90083920.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 31/01/2023

282553.00

Lũy kế tháng 01

5126633.00

Lũy kế năm 2023

5126633.00