Friday, 21 June 2024 20:20

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 20/06/2024

1092040.00

Lũy kế tháng 06

15032300.00

Lũy kế năm 2024

150861390.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 20/06/2024

173678.00

Lũy kế tháng 06

4820685.00

Lũy kế năm 2024

45214876.00