Wednesday, 17 August 2022 22:51

NHÀ MÁY A LƯỚI

Ngày 16/08/2022

1685080.00

Lũy kế tháng 08

40421090.00

Lũy kế năm 2022

394027180.00

NHÀ MÁY CƯ JUT

Ngày 16/08/2022

147106.00

Lũy kế tháng 08

2895918.00

Lũy kế năm 2022

55152469.00