-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » Với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” năm 2018, Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung sẽ triển khai các giải pháp gì?

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” năm 2018, Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung sẽ triển khai các giải pháp gì?

Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung xác định “Phát triển nguồn nhân lực” không phải là chủ đề chỉ thực hiện trong một năm, mà là cả một quá trình với mục tiêu cụ thể về: Sắp xếp, bố trí lại lao động; xây dựng mô hình tổ chức lao động khoa học; xây dựng cơ chế chính sách lương thưởng hợp lý, trả lương theo năng suất lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, thu hút và giữ được người tài, nhân lực chất lượng cao… Trước khi thực hiện chủ đề phát triển nguồn nhân lực trong năm 2018, những năm trước Công ty đã rà soát, điều động bố trí lại cán bộ hợp lý hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất như cho xây dựng phần mềm quản lý kế hoạch mục tiêu, phần mềm tính lương, thuế thu nhập, phần mềm quản lý kỹ thuật, phần mềm thi trắc nghiệm, phần mềm nhắc việc nhắn tin CPC- eOffice…. Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạng công tác đào tạo để làm chủ các tình huống trong sản xuất, làm chủ hệ thống điện, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và đã tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh bắt buộc đối với người lao động có bằng đại học, phải đạt Toiec 400+ trở lên, đối với công nhân tại Nhà máy phải đạt Toiec 300+ để đáp ứng thời kỳ hội nhập.

Năm 2018, Công ty sẽ tập chung vào công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cấp hạng các chứng chỉ hành nghề của cá nhân và xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình nhà máy điện hạng I. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục rà soát, đào tạo, thi cấp bổ sung các chứng chỉ hành nghề thuộc các lĩnh vực hoạt động khác.

Trong đầu tư các dự án mới, Công ty tích cực áp dụng những thành tựu KHCN tiến tiến trên thế giới, trong đó sản xuất điện gần như tự động hóa hoàn toàn với công nghệ hiện đại.

Đối với công tác cán bộ, Công ty đã đổi mới phương thức tuyển chọn qua thi tuyển, đây là cách làm mới đã góp phần tìm được những người xứng đáng để bổ nhiệm các vị trí quản lý và sẽ tiếp tục áp dụng trong thời gian đến. Ngoài ra, để nâng cao năng suất lao động, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực trên cơ sở mô tả công việc, định mức lao động, bảng tiêu chí năng lực các chức danh công việc, đồng thời xây dựng chuẩn mực, nề nếp và thực thi văn hóa doanh nghiệp…

P3

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website