32oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin ngành điện » UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO

Các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án

điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ Trình số 1592/TTr-SCT ngày 24/8/2017 về việc đề nghị công bố các địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND tỉnh thông báo công khai thông tin các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia nghiên cứu đầu tư. Cụ thể:

1. Thông tin về các địa điểm

a) Khu vực huyện Phong Điền

Địa điểm 1: Xã  Điền Môn và Điền Hương

– Vị trí: tại thôn Thanh Hương Lâm, xã Điền Hương; thôn 1,2 Kế Môn và thôn 1,2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn

– Diện tích: 127 ha.

Địa điểm 2: Xã Phong Chương

– Vị trí: Thôn Lương Mai, xã Phong Chương

– Diện tích: 100 ha.

Địa điểm 3: Xã Phong Hiền

– Vị trí: Thôn Bắc Triệu Vịnh và thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền

– Diện tích: 100 ha.

Địa điểm 4: Xã Phong Hòa

– Vị trí: Thôn Đức Phú, xã Phong Hòa

– Diện tích: 100 ha.

b) Khu vực huyện Phú Lộc

– Vị trí:  Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô (khu vực xã Lộc Thủy, xã Lộc Tiến)

– Diện tích: 170 ha.

2. Đăng ký thực hiện dự án

a) Đối tượng đăng ký tham gia nghiên cứu:

Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của Luật Đầu tư.

b) Hình thức xét chọn:

Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên lựa chọn cùng địa điểm nghiên cứu. UBND tỉnh tổ chức xét chọn nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của UBND tỉnh ban hành để thực hiện các bước tiếp theo.

Thời gian các nhà đầu tư nộp phương án đầu tư tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất địa điểm nghiên cứu cho nhà đầu tư thứ nhất.

c) Thời gian và cơ quan tiếp nhận đăng ký:

– Thời gian tiếp nhận đăng ký: Bắt đầu tư ngày ban hành thông báo và công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương đến hết ngày lựa chọn được nhà đầu tư nghiên cứu.

– Cơ quan tiếp nhận: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

                   + Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Huế

                   + Điện thoại: 0234.3823338; Fax: 0234.3834537

          UBND tỉnh thông báo công khai các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia nghiên cứu, đăng ký thực hiện dự án theo quy định./

Chi tiết theo link đính kèm: https://www.thuathienhue.gov.vn/Portals/0/Attachs/Nam2017/T9/20170905-thongbao242.pdf

Nguồn từ:https://www.thuathienhue.gov.vn

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Liên kết website