32oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ thi đua năm 2017 cho Công ty CP thủy điện Miền trung

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ thi đua năm 2017 cho Công ty CP thủy điện Miền trung

Với kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP thủy điện Miền Trung (EVNCHP) đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2017 tại Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Theo đó, EVNCHP là đơn vị đứng đầu trong đợt thi đua của Khối Doanh nghiệp 02 của năm 2017. Ngoài ra Công ty đã hoàn thành tốt công tác nộp thuế năm 2017 theo quy định và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Đây là ghi nhận lớn lao của Lãnh đạo tỉnh để động viên cho CBCNV Công ty phấn đấu tốt hơn nữa trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Một số hình ảnh hoạt động:

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho EVNCHP

Phát biểu lãnh đạo tỉnh tại Hội Nghị.

Huy P1

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Liên kết website