23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ thi đua năm 2017 cho Công ty CP thủy điện Miền trung

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ thi đua năm 2017 cho Công ty CP thủy điện Miền trung

Với kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP thủy điện Miền Trung (EVNCHP) đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2017 tại Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Theo đó, EVNCHP là đơn vị đứng đầu trong đợt thi đua của Khối Doanh nghiệp 02 của năm 2017. Ngoài ra Công ty đã hoàn thành tốt công tác nộp thuế năm 2017 theo quy định và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Đây là ghi nhận lớn lao của Lãnh đạo tỉnh để động viên cho CBCNV Công ty phấn đấu tốt hơn nữa trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Một số hình ảnh hoạt động:

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho EVNCHP

Phát biểu lãnh đạo tỉnh tại Hội Nghị.

Huy P1

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website