27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin ngành điện » UBND tỉnh Khánh Hoà trao Quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

UBND tỉnh Khánh Hoà trao Quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 652/QĐ-UBND, theo đó chấp thuận cho Nhà đầu tư Tổng công ty Điện lực miền Trung được triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà họp về Chủ trương đầu tư dự án

Theo Quyết định trên, dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung được UBND tỉnh Khánh Hoà chấp thuận cho phép đầu tư với quy mô công suất thiết kế 50MW, diện tích dự án khoảng 70 ha, sản phẩm dịch vụ cung cấp là năng lượng điện. Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Thuỷ Ba và thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Quyết định cũng quy định chi tiết các mốc tiến độ chính để triển khai thực hiện dự án như: Hoàn thành các thủ tục đầu tư để xin phép xây dựng trong vòng 12 tháng kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư; triển khai xây dựng trong vòng 15 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Nhằm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án theo chỉ đạo của EVN, ngay từ tháng 3 năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã giao cho Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) làm việc với địa phương và đơn vị tư vấn để nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả, khả thi để báo cáo EVN xem xét quyết định việc triển khai đầu tư xây dựng Trang trại điện mặt trời (Solar farm) tại các khu vực có tiềm năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua kết quả khảo sát, CPCCREB đã lựa chọn các địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh và thôn Thủy Ba, thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm. Trên cơ sở các địa điểm được đề xuất, CPCCREB đã phối hợp với các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học công nghệ, UBND TP Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa để kiểm tra thực địa, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch của địa phương cũng như các ảnh hưởng khác khi triển khai dự án.

Vào thời điểm CPCCREB đề xuất dự án, tại các khu vực trên có hơn 10 Nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu phát triển dự án quang điện với tổng công suất đăng ký nghiên cứu lập dự án gần 2.000 MW. Do đó UBND Khánh Hoà tỉnh đã yêu cầu phải rà soát chi tiết vị trí từng dự án nhằm tránh sự chồng lấn, xem xét khả năng đấu nối, truyền tải công suất lên hệ thống điện quốc gia để có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp.

Qua kiểm tra các khu vực đề xuất thực hiện dự án, tại 2 địa điểm nêu trên đều có tiềm năng bức xạ mặt trời rất lớn (trung bình 5,4kWh/m2/ngày) và số giờ nắng trung bình trong năm cao (khoảng 2.600h/năm), phù hợp để phát triển dự án quang điện, tuy nhiên ở khu vực thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh chưa phù hợp với quy hoạch của địa phương và có một phần diện tích đất canh tác của đồng bào dân tộc (dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng). Đối với khu vực thôn Thủy Ba và thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, đoàn kiểm tra liên ngành đã thống nhất lựa chọn địa điểm này để đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận địa điểm và cho phép CPCCREB nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án. Đây là khu vực không vướng quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, đất đồi bạc màu, không hiệu quả để phát triển nông, lâm nghiệp và không có dân cư sinh sống. Trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương và ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành liên quan, CPCCREB đã hoàn thiện hồ sơ dự án để trình UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Quyết định Chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Sở Công thương, báo cáo thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư; các ý kiến cam kết, giải trình của Chủ đầu tư (EVNCPC) trong cuộc họp ngày 14 tháng 2 năm 2017, thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà đã nhất trí cao về việc triển khai đầu tư dự án của EVNCPC, đồng thời báo cáo đề xuất Thường vụ tỉnh uỷ Khánh Hoà chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án.

Để thu xếp nguồn vốn cho dự án, EVN và EVNCPC đã làm việc với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đăng ký nguồn vốn vay ưu đãi. Tháng 1/2017 vừa qua, đoàn công tác của ADB đã đi kiểm tra hiện trường vị trí thực hiện dự án, đoàn công tác đánh giá cao việc lựa chọn địa điểm và công tác chuẩn bị dự án.

Hiện nay, việc phát triển nguồn điện năng từ Năng lượng tái tạo (NLTT) nói chung và Năng lượng mặt trời (NLMT) nói riêng được Chính phủ khuyến khích đầu tư và tạo nhiều ưu đãi về cơ chế, chính sách. Tại các khu vực có tiềm năng về Năng lượng mặt trời đã và đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, lập dự án; tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có Nhà máy điện mặt trời nào hoàn thành việc đầu tư xây dựng, vận hành và cung cấp điện năng cho hệ thống điện Quốc gia.

Với những đặc điểm thuận lợi để triển khai Nhà máy điện mặt trời, phát huy ưu thế về tiềm năng NLMT tại khu vực dự án, việc triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp các đơn vị liên quan tham khảo, đánh giá hiệu quả đầu tư cho các dự án điện mặt trời tương tự; đồng thời phục vụ việc phân tích, đánh giá độ ổn định của hệ thống điện và công tác vận hành hệ thống điện khi có sự tham gia của các nhà máy ĐMT công suất lớn.

Để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, EVNCPC đã chỉ đạo CPCCREB tập trung nguồn lực khẩn trương triển khai các bước tiếp theo: Hoàn thành công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa; Hoàn thành hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định Chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công để có cơ sở xác định nguồn vốn cho dự án. Đồng thời, trên cơ sở Chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, CPCCREB phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác thỏa thuận địa điểm, lập hồ sơ quy hoạch chi tiết để trình Sở Xây dựng thẩm định, triển khai các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường- giải phóng mặt bằng,… phấn đấu hoàn tất các thủ tục liên quan đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch và đưa dự án vào vận hành trong thời gian sớm nhất như tiến độ đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án.

Với chủ trương của Nhà nước về tạm thời chưa triển khai điện hạt nhân, trong khi các dự án thủy điện trong quy hoạch không còn nhiều, việc phát triển các nguồn điện dựa trên năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt đối với các địa phương vùng Trung Trung bộ và Nam Trung bộ do có ưu thế về vĩ độ địa lý và khu vực đất đai ít hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp nên rất thích hợp để nghiên cứu các dự án điện mặt trời. Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung được hy vọng là một trong những dự án đầu tiên được triển khai phù hợp với xu thế này.

P4(Nguồn: cpc.vn)