23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tức EVNCHP » UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương Nhà máy điện mặt trời Cư Jút của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung

UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương Nhà máy điện mặt trời Cư Jút của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CHẤP THUẬN
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

Ngày 11/09/2017 UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 1485/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương Nhà máy điện mặt trời Cư Jút của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền trung.
Theo Quyết định chấp thuận chủ trương Nhà máy điện mặt trời Cư Jút có một số thông tin chính như sau:
I. Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy điện mặt trời Cư Jút
2. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
3. Quy mô của dự án: Công suất thiết kế là 50MW; sản phẩm đầu ra cho năm đầu tiên là 78,55 triệu kWh/năm; với diện tích đất dự kiến sử dụng là 62ha, trong đó:
– Diện tích lắp đặt tấm PV: 56,69ha
– Diện tích hàng lang đường dây 110KV: 1,20ha
– Diện tích quy hoạch nhà điều hành: 0,52ha
– Diện tích giao thông thoát nước: 2,55ha
– Diện tích trạm hợp bộ: 0,71ha
4. Mục tiêu của dự án:
– Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời
5. Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án: khoảng 1.250 tỷ đồng; trong đó vốn của nhà đầu tư là 375 tỷ đồng (chiếm 30%); vốn huy động từ tổ chức tín dụng là: 875 tỷ đồng (chiếm 70%).
6.Thời hạn thực hiện của dự án: 50 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.
7. Tiến độ thực hiện dự án:
+ Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017: Xin chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, thỏa thuận thiết kế cơ sở và tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng;
+ Tiến độ thi công: Từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2019;
+ Thời gian đưa Nhà máy vào vận hành là trước 30/6/2019.
II. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
– Được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 (mười lăm) năm đối với thu nhập của doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 218/2013/NĐ – CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ).
– Được miễn thuế 4 (bốn) năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 (chín) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp kể từ khi có phát sinh thu nhập chịu thuế (theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ).
2. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất:
– Được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
3. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
– Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án; thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được (quy định tại khoản 2, Điều 10, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 của Thủ tương Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam).
4. Ngoài ra, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tải file đính kèm

Thông báo
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website