32oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO – TÌM NGƯỜI THỰC TÀI

TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO – TÌM NGƯỜI THỰC TÀI

Đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo qua thi tuyển là cách làm mới EVNCHP áp dụng, góp phần tìm được những người xứng đáng để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Công ty. Ngoài ra, cách tuyển chọn qua thi tuyển tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện cho những nhân tố mới thể hiện bản thân, thu hút và lựa chọn những nhân sự thực sự giỏi, có năng lực, có đạo đức; từ đó tạo động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Liên kết website