23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO – TÌM NGƯỜI THỰC TÀI

TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO – TÌM NGƯỜI THỰC TÀI

Đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo qua thi tuyển là cách làm mới EVNCHP áp dụng, góp phần tìm được những người xứng đáng để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Công ty. Ngoài ra, cách tuyển chọn qua thi tuyển tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện cho những nhân tố mới thể hiện bản thân, thu hút và lựa chọn những nhân sự thực sự giỏi, có năng lực, có đạo đức; từ đó tạo động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website