-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO – TÌM NGƯỜI THỰC TÀI

TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO – TÌM NGƯỜI THỰC TÀI

Đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo qua thi tuyển là cách làm mới EVNCHP áp dụng, góp phần tìm được những người xứng đáng để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Công ty. Ngoài ra, cách tuyển chọn qua thi tuyển tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện cho những nhân tố mới thể hiện bản thân, thu hút và lựa chọn những nhân sự thực sự giỏi, có năng lực, có đạo đức; từ đó tạo động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website