25oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các vật tư thiết bị

Thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các vật tư thiết bị

Nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cho các vật tư thiết bị tại kho khi có nhu cầu sử dụng phục vụ công tác sản xuất của Nhà máy thủy điện A Lưới, từ 01/11/2017 đến ngày 12/12/2017, phòng KH-VT đã phối hợp Nhà máy thủy điện A Lưới để thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các vật tư thiết bị theo danh mục được phê duyệt.

Đây là công tác có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo độ tin cậy về dự phòng cho vật tư thiết bị chiến lược như: các loại rơ le bảo vệ , các loại thiết bị đóng cắt, cực từ và thanh dẫn máy phát, các loại động cơ điện, thiết bị dự phòng của máy biến áp chính, …Sau đây là một số hình ảnh thực hiện quá trình bảo dưỡng:

Bảo dưỡng các loại động cơ

Bảo dưỡng các loại rơ le

Bảo dưỡng quạt làm mát máy biến áp chính

Tuấn P2

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website