23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các vật tư thiết bị

Thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các vật tư thiết bị

Nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cho các vật tư thiết bị tại kho khi có nhu cầu sử dụng phục vụ công tác sản xuất của Nhà máy thủy điện A Lưới, từ 01/11/2017 đến ngày 12/12/2017, phòng KH-VT đã phối hợp Nhà máy thủy điện A Lưới để thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các vật tư thiết bị theo danh mục được phê duyệt.

Đây là công tác có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo độ tin cậy về dự phòng cho vật tư thiết bị chiến lược như: các loại rơ le bảo vệ , các loại thiết bị đóng cắt, cực từ và thanh dẫn máy phát, các loại động cơ điện, thiết bị dự phòng của máy biến áp chính, …Sau đây là một số hình ảnh thực hiện quá trình bảo dưỡng:

Bảo dưỡng các loại động cơ

Bảo dưỡng các loại rơ le

Bảo dưỡng quạt làm mát máy biến áp chính

Tuấn P2

Thông báo
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website