26oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Tên gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút

 • Loại gói thầu:

Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Tư vấn         Phi tư vấn        Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 5.004.967.927 đồng (Năm tỷ, không trăm không bốn triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi bảy đồng chẵn)
 • Nội dung chính của gói thầu: Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
 • Hình thức hợp đồng: trọn gói
 1. Tên dự án: Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
 2. Nguồn vốn: Vốn EVNCHP và vốn vay
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến trước 09 giờ 00’, ngày 07 tháng 05 năm 2018
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng KHVT, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung; Lô 57B, đường số 6, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236.3959.122, Fax: 0236.3935.960
 7. Giá bán 01 bộ HSMT bao gồm thuế: 2.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 70 triệu đồng bằng thư bảo lãnh của ngân hàng
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 07 tháng 05 năm 2018
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 07 tháng 05 năm 2018
                     Tổng Giám Đốc
                          (đã ký)
                   Trương Công Giới
Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website