27oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 17/2017/XL-AL: Sửa chữa nhà Aco, nhà van cửa nhận nước
 • Loại gói thầu:

Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Tư vấn         Phi tư vấn        Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 537 triệu đồng (Năm trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn)
 • Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa nhà Aco, nhà van cửa nhận nước.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nhà máy thuỷ điện A Lưới
 2. Nguồn vốn: Vốn EVNCHP
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 06 tháng 04 năm 2017 đến trước 09 giờ 00’, ngày 21 tháng 04 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng KHVT, Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung; Lô 57B, đường số 6, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0511.3959.122, Fax: 0511.3935.960
 7. Giá bán 01 bộ HSMT bao gồm thuế: 1.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 8 triệu đồng
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 21 tháng 04 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 21 tháng 04 năm 2011