24oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.
 • Loại gói thầu:

Xây lắp [ ]  Mua sắm hàng hoá [x]  Phi tư vấn [ ]  Hỗn hợp [ ]

 • Giá gói thầu: 876.992.050 đồng (Tám trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, không trăm năm mươi đồng).
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp VTTB phần điện.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Quyết định 1031/QĐ-EVNCHP ngày 11/8/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy Thủy điện A Lưới (gói thầu số 49/2017/TB-AL).
 2. Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 23 tháng 8 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Thông báo
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website