-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL

  1. 0101Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới.
  3. Số thông báo mời thầu: Số 226 ngày 28/11/2017.
  4. Giá gói thầu: 144.452.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng).
  5. Giá trúng thầu: 106.786.909 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu, bảy trăm tám sáu nghìn, chín trăm linh chín đồng).
  6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH ĐT CN&TM Song Quỳnh.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt: số /QĐ-EVNCHP
  10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website