22oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL

Công ty cổ phần thủy  điện Miền Trung (EVNCHP) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL như sau:

  1. Tên gói thầu/số hiệu: 43/2018/TB-AL: Cung cấp màn hình HMI hệ thống điều tốc – Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ khi ký hợp đồng
  3. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty Cổ phần Như Dương.
  4. Giá trị trúng thầu sau thuế: 54.750.000 đồng
  5. Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng
Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website