23oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.

Công ty cổ phần thủy  điện Miền Trung (EVNCHP) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 27/2017/TB-AL như sau:

  1. Tên gói thầu/số hiệu: 27/2017/TB-AL (Cung cấp thiết bị văn phòng nhà máy thủy điện A Lưới)
  2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Phan Quang
  3. Giá trúng thầu sau thuế: 229.428.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng).
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
  6. Quyết định phê duyệt: 1026/QĐ-EVNCHP ngày 11/8/2017

P2(Uyên)

Thông báo
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thuỷ điện A Lưới năm 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 52/2017/TB-AL: Cung cấp CCDC phần cơ khí – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 51/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Gói thầu số 49/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB phần điện – Nhà máy thủy điện A Lưới.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website