32oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU gói thầu 27/2017/TB-AL.

Công ty cổ phần thủy  điện Miền Trung (EVNCHP) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 27/2017/TB-AL như sau:

  1. Tên gói thầu/số hiệu: 27/2017/TB-AL (Cung cấp thiết bị văn phòng nhà máy thủy điện A Lưới)
  2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Phan Quang
  3. Giá trúng thầu sau thuế: 229.428.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng).
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
  6. Quyết định phê duyệt: 1026/QĐ-EVNCHP ngày 11/8/2017

P2(Uyên)

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Liên kết website