-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-EVNCHP-KHVT ngày 29/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà gói thầu số 05/XL-CJ thi công mương thoát nước thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút;

        Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung thông báo kết quả lựa chọn gói thầu số 05/XL-CJ như sau:

  • Tên gói thầu, số hiệu gói thầu: gói thầu số 05/XL-CJ thi công mương thoát nước thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
  • Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng.
  • Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu: 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Giá trúng thầu sau thuế: 9.685.511.500đồng (Chín tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm mười một ngàn, năm trăm đồng chẵn)
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

        Nhà thầu không được lựa chọn thực hiện gói thầu số 05/XL-CJ là:

  • Công ty TNHH MTV Xây dựng Trí Nguyên do không có bảo lãnh dự thầu.
  • Công ty TNHH MTV TVXD Quảng Đà do không cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng và hồ sơ pháp lý thành lập danh nghiệp.

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website