-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo đấu thầu » Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL

Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL

Tên gói thầu: Gói thầu số 06/2018/XL-AL Duy tu sửa chữa các hạng mục đập dâng, đập tràn, đường vào tuyến đập, cửa nhận nước và hầm phụ 1, 2 thuộc nhà máy thủy điện A Lưới (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

 • Loại gói thầu:

Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 1.890.295.750 đồng (Một tỷ, tám trăm chín mươi triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi đồng)
 • Nội dung chính của gói thầu: Duy tu, sửa chữa các hạng mục đập dâng, đập tràn, đường vào tuyến đập, cửa nhận nước và hầm phụ 1, 2
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) Nhà máy thủy điện A Lưới
 2. Nguồn vốn: Vốn EVNCHP
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00’, ngày 25 tháng 04 năm 2018 đến trước 09 giờ 00’, ngày 08 tháng 05 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng KHVT, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung; Lô 57B, Đường số 6, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0236.3959112, Fax: 0236.3935960
 7. Giá bán 01 bộ HSMT bao gồm thuế: 1.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với giá trị 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng)
 9. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00’, ngày 08 tháng 05 năm 2018
 10. Thời điểm mở thầu 09 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2018.

 

 

Tổng giám đốc
( đã ký)
Trương Công Giới

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website