-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư » SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12/2016 CỦA CHP

SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12/2016 CỦA CHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2016 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

 

TT

 

Các chỉ tiêu

 

Đơn vị

 

Năm 2015

 

Năm 2016

 

Giá trị chênh lệch giữa 2016 và 2015

 

Tháng 12

 

Luỹ kế đến tháng 12

 

Tháng 12

 

Luỹ kế đến tháng 12

 

Tháng 12

 

Luỹ kế đến tháng 12

1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 58,3 651,8 127,1 630,4 68,8 -21,5
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 68,03 729,3 128,8 649,7 60,7 -79,6

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Liên kết website