24oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư » SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12/2016 CỦA CHP

SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12/2016 CỦA CHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2016 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

 

TT

 

Các chỉ tiêu

 

Đơn vị

 

Năm 2015

 

Năm 2016

 

Giá trị chênh lệch giữa 2016 và 2015

 

Tháng 12

 

Luỹ kế đến tháng 12

 

Tháng 12

 

Luỹ kế đến tháng 12

 

Tháng 12

 

Luỹ kế đến tháng 12

1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 58,3 651,8 127,1 630,4 68,8 -21,5
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 68,03 729,3 128,8 649,7 60,7 -79,6
Thông báo
Thông báo đấu thầu Gói thầu số 06/2018/XL-AL
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 31/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng, thay thế cho hệ thống ắc quy và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 35/2018/TB-AL: Cung cấp cảm biến đo độ đảo – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 34/2018/TB-AL: Cung cấp VTTB lắp đặt cho các tủ điều khiển và sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 76/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 57/2017/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu số 67/2017/TB-AL
Gói thầu số 76/2017/TB-AL: Cung cấp động cơ dao cách ly và các VTTB phục vụ sửa chữa thường xuyên – Nhà máy thủy điện A Lưới
Liên kết website