-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Ra quân đầu năm thực hiện tiểu tu tổ máy số 2

Ra quân đầu năm thực hiện tiểu tu tổ máy số 2

Ngày 1/3, Phân xưởng sửa chữa  đã tổ chức ra quân đầu năm thực hiện Phương án kỹ thuật tiểu tu tổ máy số 2 công suất 85MW theo kế hoạch đã được công ty phê duyệt

Thời gian thực hiện tiểu tu tổ máy số 1 là 14 ngày. Các hạng mục tiểu tu gồm: kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của tổ máy sau 1 năm vận hành; thực hiện công tác bảo dưỡng các thiết bị và sửa chữa các khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được theo dõi, phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng máy kiểm tra; nhằm mục đích sau tiểu tu tổ máy đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, góp phần vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả của tổ máy.

Ghi nhận từ các phân xưởng Sửa chữa cho biết tới 17 giờ ngày 16/3/2018 các công việc trọng tâm tiểu tu tổ máy phát điện H2 đã được hoàn thành, hiện tại một số công việc đang được thực hiện ở công đoạn thử nghiệm cuối cùng, sẵn sàng đưa tổ máy vào vận hành theo kế hoạch đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh về tiểu tu:

Thông báo
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Thông báo mời thầu gói thầu: số 04/XL-CJ Thi công đường và san gạt mặt bằng, lấp ao hồ thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Kết quả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 37/2018/XL-AL
Liên kết website